Enquête A.S.C.-competitie

Naar aanleiding van de discussie tijdens de prijsuitreiking in sept. j.l. over de competitie-indeling werd toegezegd een enquête uit te zetten onder de deelnemende teams. Uitgangspunt wordt poules van 5 teams (ev. 6 indien nodig).

De vragen in de enquête waren:
1. Team 6 spelers niet gemengd
2. Team 4 spelers niet gemengd
3. Team 6 spelers gemengd
Voor elke vraag kon men aangeven:
a. Voorkeur
b. Acceptabel
c. Niet acceptabel
Van de 36 aangeschreven teams zijn 26 reacties ontvangen.
1a : 24
1b : 1
2a : 1

Naast de 1e voorkeur waren de scores: 2b: 4; 2c: 2; 3a: 2; 3b: 2; 3c: 4.

Op basis deze uitslag is besloten de teamindeling te handhaven zoals deze de afgelopen jaren was. Opgemerkt wordt dat deze competitie een alternatieve is en het geen probleem geeft als een vrouw bij een mannenteam invalt of een man bij een vrouwenteam.