De voorbereiding van de competitie en het wedstrijdschema 2022 is gereed en verstuurd naar de desbetreffende team aanvoerders. Reeds op en aanmerkingen ontvangen en schema’s gewijzigd. Aanvullende of ontbrekende informatie is welkom.

Reacties en vragen via het contactformulier zijn voor mij niet zichtbaar. Een persoon die zonderkosten de website wil beheren of mij daarin kan bijstaan heb ik nog niet gevonden. Hopelijk zijn er leden met kennis van zaken en genegen zijn om een helpende hand te bieden.

Naar aanleiding van de discussie tijdens de prijsuitreiking in sept. j.l. over de competitie-indeling werd toegezegd een enquête uit te zetten onder de deelnemende teams. Uitgangspunt wordt poules van 5 teams (ev. 6 indien nodig).

De vragen in de enquête waren:
1. Team 6 spelers niet gemengd
2. Team 4 spelers niet gemengd
3. Team 6 spelers gemengd
Voor elke vraag kon men aangeven:
a. Voorkeur
b. Acceptabel
c. Niet acceptabel
Van de 36 aangeschreven teams zijn 26 reacties ontvangen.
1a : 24
1b : 1
2a : 1

Naast de 1e voorkeur waren de scores: 2b: 4; 2c: 2; 3a: 2; 3b: 2; 3c: 4.

Op basis deze uitslag is besloten de teamindeling te handhaven zoals deze de afgelopen jaren was. Opgemerkt wordt dat deze competitie een alternatieve is en het geen probleem geeft als een vrouw bij een mannenteam invalt of een man bij een vrouwenteam.